Skip to content

Arknet
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2022-02-01 09:06:24
JSON

NIPT: M21317053I
Administrator: Sokol Alikaj
Objekti i Veprimtarisë: Projektimi dhe infrastruktura e rrjeteve te perdorura ne funksionimin e rrjeteve publike dhe private te tilla si rrjetet e telekomunikacionit te cdo lloj, rrjetet e ujit, tubacionet e gazit, rrjetet e energjise elektrike; futur dhe bazat e te dhenave perditesimin ne emer te operatoreve qe kryejne sherbim dhe per palet e treta.Konsulence ne fushen e informatikes, menaxhim i sistemeve informatike, pjesemarrje ne gara publike persa ne kete pike.Shit-blerja dhe instalimi dhe asistenca e produkteve hardware dhe software. Zhvilimi i studimeve dhe kerkimeve ne fushen e informatikes, organizimi dhe menaxhimi i sherbimeve te lidhura. Prodhimi dhe tregtimi i softuereve aplikative dhe bazike,konsulence ne fushen e informatikes, sherbime per palet e treta per veprimtarite qe lidhen me produktet e permendura ne piken A) Konsulence biznesi ne lidhje cfare percaktohet ne kete nen; B) Sigurimi i akseseve dhe sherbimeve ne rrjetet telematike; C)Ofrimi i sherbimeve per bizneset, individet, shoqerite dhe organizatat, duke perfshire por pa u kufizuar ne: ofrimin e sherbimeve ne sektoret grafike, reklamim,botim, IT dhe telekomunikacion; D) Sigurimi i sherbimeve te telekomunikimit edhe permes perdorimit te kompjutereve qendrore dhe pajisjeve te rrjetit; E) Ushtrimi i cdo aktiviteti te lidhur me sherbimet qe lidhen me internetin dhe rrjetet kompjuterike, sic eshte hartimi, zbatimi, mirembajtja e faqeve ne internet dhe platformave te tregtise elektronike dhe aplikacioneve mobile. F) Promovimi i te gjitha veprimtarive te domosdoshme dhe te nevojshme per arritjen dhe permbushjen e plote te qellimeve te shoqerise; G) Ndihme teknike per mallrat dhe sherbimet qe perfshihen ne objektin e aktivitetit dhe mbeshtetje operacionale ne lidhje me perdorimin e sherbimeve te ofruara; H) Organizimi dhe administrimi i kurseve te trajnimit dhe kualifikimit profesional per produktet dhe sistemet e permendura me lart dhe per aktivitetet qe lidhen me perdorimin e tyre. Sigurimi I sherbimeve per transferimin e teknologjise ne sektorin e ITse dhe ndermjetesimi i informacionit ndermjet bankave te ndryshme te te dhenave (perfshire te vetat) dhe subjekteve perdoruese.
Emërtime të tjera Tregtare: Arknet
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 12/01/2022
Rrethi: Tirane
Shteti ku vepron: Shqiperi
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 10 000,00
Numri i pjesëve: 2
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tirane, Rruga" Mihal Grameno" Pll. 109, shk.1/10

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 01.02.2022
Akti i themelimit dhe Statuti i Shoqerise
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Punuar Nga : A.Baja