Skip to content

DG CONSULTING
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2022-06-17 07:25:53
JSON

NIPT: M21704011D
Administrator: Desara Gropçaj
Objekti i Veprimtarisë: Veprimtari ne fushen e sherbimit kontabel nepermjet ushtrimit te profesionit "Kontabel i miratuar". Mbledhja, organizimi dhe regjistrimi i te dhenave ditore financiare dhe me vone ruajtja e tyre ne librat e pergjithshem per reference ne te ardhmen. Hartimi i Pasqyrave financiare. Sherbime te keshillimit financiar, sherbime te tjera administrative dhe organizative. Sherbime te administrimit te taksave dhe sherbime te tjera administrative dhe organizative. Sherbime maketingu; Studimi i fizibilitetit, studim tregu, planifikim dhe strategji biznesi, etj. Hartim te Biznes Plani per: biznese Start-up, Biznese ne veshtiresi, mbeshtetje ne ripozicionimin strategjik, me qellim permiresimin e pozicionit te tregut te kompanise dhe perfitimin e saj; si dhe per biznese ne sektorin agro-perpunimit. Studime strategjike biznesi. Sherbime te administrimit e godinave te banimit ambjenteve tregtare dhe te sherbimit. Veprimtari ne fushen e vleresimit te pasurive te paluajtshme nepermjet ushtrimit te profesionit "Vleresues Pasurie te Paluajtshme". Menaxhimi i ndertesave ne/pa bashkepronesi. Ndermjetesim, shitje-blerje pasuri te paluajtshme. Keshillim investuesimi dhe ligjore. Shoqeria mund te kryeje te gjitha operacionet tregtare, industriale, financiare, mobiliare, imobiliare te konsideruara si te nevojshme ose te dobishme per arritjen e objektit te aktivitetit te shoqerise, duke saktesuar se aktiviteti financiar mund te kryhet vetem me qellim realizimin e objektit te shoqerise. Ajo gjithashtu mund te bleje kuota dhe/ose aksione ne shoqeri te tjera. Me qellim realizimin e objektit te aktivitetit te saj, Shoqeria mund te administroje, bleje, shese, te jape me qira si dhe te kete interesa e pjesemarrje ne shoqeri, te themeluara apo ne proces themelimi, qe kane objekt te ngjashem me objektin e aktivitetit te Shoqerise, ose qe i sherben realizimit te ketij objekti. Ne pergjithesi, Shoqeria mund te kryeje cdo veprimtari te nevojshme e te dobishme, te lejuar nga ligji per realizimin e objektit te aktivitetit te saj.
Emërtime të tjera Tregtare: DG CONSULTING
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 29/04/2022
Rrethi: Tirane
Shteti ku vepron: Shqiperi
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 1
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Femer
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tirane, Rruga George W. Bush, Nr. 5

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 17.06.2022
Akt themelimi dhe Statuti i Shoqerise
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Punuar Nga : A.Baja