Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Ortak/Aksioner:Desara Gropçaj
Rezultate gjithsej: 2

ONE EXPLORER

L61307015S
(Agjenci Turistike dhe Biletari. Këmbim Valutor. Veprimtari për transfertë parash në emër dhe për llogari të një subjekti Financiar jo Bankë. Veprimtari për shërbimin e pagesave në emër dhe për llo)

Tiranë ALL

DG CONSULTING

M21704011D
(Veprimtari ne fushen e sherbimit kontabel nepermjet ushtrimit te profesionit "Kontabel i miratuar". Mbledhja, organizimi dhe regjistrimi i te dhenave ditore financiare dhe me vone ruajtja e tyre ne librat )

Tirane ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni