Skip to content

AKSIA&PARTNERS
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2022-07-04 12:14:18
JSON

NIPT: M21828051Q
Administrator: Sokol Haxhia
Objekti i Veprimtarisë: ofrimin e shërbimeve në sektorin e aktiviteteve sportive, në veçanti: të ofrojë asistencë dhe këshillim për veprimtaritë e lidhura me përfaqësimin sportiv, duke kryer të gjitha aktivitetet me karakter përgatitor, paraprak, ndihmës, organizativ dhe të marrë të drejtat ekonomike dhe pronësore që rrjedhin nga detyrat e dhëna përfaqësuesve sportivë; të ofrojë asistencë dhe këshillim për përfaqësuesit sportivë për transaksionet e menaxhimit, negocimit dhe/ose cedimit të kontratave sportive në lidhje me atletët profesionistë. Shoqëria mund (i) të marrë pjesë me financime ose në mënyrë operative në consortium-e edhe të përkohshme, joint venture ose (ii) të zotërojë, të blejë ose të shesë pjesëmarrje në ente, shoqëri apo ndërmarrje, edhe në fazë themelimi që kanë qëllime të ngjashme, komplementare apo gjithsesi të lidhura me të; jo si aktivitet parësor, Shoqëria mund edhe të japë garanci reale dhe/ose personale, të vendosë peng, të dalë dorëzanëse apo të vendosë hipotekë edhe në favor të të tretëve. Gjithashtu, Shoqëria mund të kryejë çdo veprim apo operacion tjetër që ka të bëjë me pasuritë e luajtshme dhe të paluajtshme, çdo veprim apo operacion tjetër tregtar, industrial e financiar, të dobishëm apo plotësues, me qëllim përmbushjen e objektit të saj, si edhe çdo aktivitet tjetër në përputhje me ligjin në fuqi.
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 07/06/2022
Rrethi: Tirane
Shteti ku vepron: Shqiperi
Origjina e Kapitalit: Itali
Kapitali Themeltar(Lekë): 10 000,00
Numri i pjesëve: 1
Lloji i pronësisë: E Huaj
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tirane, Rruga Abdi Toptani, Torre Drin, shop 21

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 04.07.2022
Akt themelimi dhe Statuti i Shoqerise
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Punuar Nga : A.Baja