Skip to content

IREA.AL
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2023-03-21 13:42:35
JSON

NIPT: M21912053B
Administrator: Tauland Tortja
Objekti i Veprimtarisë: Objekt i aktivitetit te shoqerise eshte: tregtar, dhenie-marrje me qira pasuri te luajtshme dhe te paluajtshme, ndermjetesim, import -eksport, organizimi i te gjitha aktiviteteve kulturore, artistike, sportive te lejuara me ligj. Shoqeria mund te kryeje operacione tregtare, mbi pasuri te luajtshme dhe te paluajtshme, qe do te vleresohen te nevojshme apo te dobishme per realizimin e objektit te shoqerise si dhe te bleje pjesemarrje ne kapitalin themeltar te shoqerive te tjera qe kane objekt te ngjashem apo te perafert me te vetin.brenda Brenda kufijve te percaktuar nga ligji mund te leshoje garanci, letra demshperblimi dhe çdo garanci tjeter reale. Shoqeria ne ushtrimin e aktivitetit te saj, do te marre te gjitha autorizimet e lejet e nevojshme prane institucioneve publike shqiptare, dhe do te mbeshtetet ne rregullat dhe normat ne fuqi ne lidhje me ushtrimin e veprimtarise se saj te rregullt ekonomik. Kryerja e aktivitetetit te marketingut, te agentit komisioner apo te perfaqesuesit per firmat e ndryshme te vendit apo te huaja. Konsulence ne fushen juridike - ekonomike, mediatike, marketing. Pjesmarrja, ndjekja dhe kontrolli i pjesmarrjes ne pronesine e shoqerive te tjera, ku ajo gezon te drejten e pronesise. Cdo veprimtari tjeter te lejuar me ligj, qe ka lidhje direkte apo indirekte me objektin e veprimtarise dhe me aktevitete te ngjashme apo te lidhura me te.
Emërtime të tjera Tregtare: IREA.AL
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 07/07/2022
Rrethi: Tirane
Shteti ku vepron: Shqiperi
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 24 000 000,00
Numri i pjesëve: 1
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tirane, Rruga "Aleksander Moisiu", Nr.97, Ish-Kinostudio

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 13.07.2022
Akt themelimi dhe Statuti i Shoqerise
Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 21.03.2023
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Punuar Nga : A.Baja / P. Nikolli