Skip to content

CONVIENEONLINE BROKER
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2023-09-15 13:25:47
JSON

NIPT: M22120006I
Administrator: EMMANUELE MENICUCCI
Objekti i Veprimtarisë: Ushtrimi i veprimtarise se ndermjetesimit te sigurimeve dhe ndermjetesimit te sigurimeve ne perputhie me percaktimet e Dekretit Legjislativ nr. 209, date 7 shtator 2005 (kodi i sigurimit} dhe me rregulloren IVASS nr. 40
Emërtime të tjera Tregtare: CONVIENEONLINE BROKER
Forma ligjore: Degë të Shoqërive të Huaja
Regjistruar: 20/09/2022
Rrethi: Tirane
Shteti ku vepron: Shqiperi
Origjina e Kapitalit: Itali
Shoqëri e huaj për këtë subjekt: “Convieneonline Broker Srl”, shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, themeluar dhe organizuar sipas Legjislacionit Italian, me adresë në Gran Sasso, 1 66026 Ortona (CH), e regjistruar me numër Regjistri në Dhomën e Tregtisë në Chieti R.E.A. nr.416116, Regjistruar me NIPT dhe Kod Fiskal 02719050698. (Sipas Akt themelimit të shoqërisë së huaj)

Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit te Pronarit Perfitues, depozituar në QKB date 07.11.2022, terhequr date 15.09.2023, Pronaret perfitues te subjektit “CONVIENEONLINE BROKER”, zoterues te 25% te kapitalit e me teper, eshte:

Micaele Menicucci, shtetas italiane, e datelindjes 1996, pronar përfitues për 80% të kapitalit, pasi zotëron 80% të kapitalit të shoqërisë mëmë “CONVIENEONLINE BROKER SRL”. Data e përcaktimit si pronar përfitues 20.09.2022.

Lloji i pronësisë: E Huaj
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: I. Me datë 21.10.2022, u vendos pezullimi i aktivitetit. Statusi i shoqërisë ishte "Aktiv" u be "Pezulluar".

II. Me datë 13.12.2022, u vendos aktivizimi i aktivitetit. Statusi i shoqërisë ishte "Pezulluar" u be "Aktiv".
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tirane, Rruga Deshmoret e4 Shkurtit, ZK 8270, Pallati NR 68, kati 4, Apartamenti 15 Tirane, 1001

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 12.09.2023
Akt themelimi i shoqërisë së huaj
Vendim i Shoqërisë së huaj për hapje dege në Shqipëri datë 20.09.2022
Ekstrakt Historik i Regjistrit te Pronareve Perfitues date 15.09.2023
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Punuar Nga : L.Kanani