Skip to content

BKT PAY
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2022-09-27 10:08:50
JSON

NIPT: M22126022U
Administrator: BILGEN ALDAN
Objekti i Veprimtarisë: Qellimi i Shoqerise eshte te kryeje sherbime pagesash dhe veprimtari te parase elektronike per nje kohezgjatje te pakufizuar. Shoqeria, ne perputhje me licencen e leshuar nga Banka e Shqiperise dhe kriteret e percaktura nga ligji per Sherbimet e Pagesave mund te kryeje aktivitet e meposhtme: Sherbimet e pagesave; Transfertat e parave; Emetimin e parase elektronike; Sherbimet qe mundesojne depozitimin e parave fizike ne nje llogari pagese, si dhe te gjitha veprimet e nevojshme per funksionimin e nje llogarie pagese. Sherbirnet qe mundesojne terheqjen e parave fizike nga nje llogari pagese, si 2 dhe te gjitha veprimet e nevojshme per funksionimin e nje llogarie pagese; Ekzekutimin e transaksioneve te pagesave, duke perfshire transferimet e fondeve ne nje llogari pagesash prane ofruesit te sherbimit te pagesave te perdoruesit ose prane nje ofruesi tjeter te sherbimit te pagesave:ekzekutimi i debitimeve direkte, duke perfshire debitimet direkte qe behen vetern nje here; ekzekutimi i transaksioneve te pagesave permes nje karte pagese ose nje pajisje te ngjashme, ekzekutimi i transfertave te kreditit, duke perfshire pagesat periodike. Ekzekutimin e transaksioneve te pagesave, ku fondet jane te mbuluara nga nje linje kredie per nje perdorues te sherbimit te pagesave: ekzekutimi i debitimeve direkte, duke perfshire debitimet direkte qe behen vetem nje here; ekzekutimi i transaksioneve te pagesave permes nje karte pagese ose nga nje pajisje e ngjashme; ekzekutimi i transfertave te kreditit, duke perfshire pagesat periodike. Emetimin e instrumenteve te pagesave dhe/ose pranimin e transaksioneve te pagesave. Dergesat e parave. Sherbimin e inicimit te pageses. Sherbimin e informimit te llogarise. Ne perputhje me licencat e leshuara nga Banka e Shqiperise dhe brenda kufijve te percaktuar nga dispozitat e ligjit ne fuqi, Shoqeria mund te: kryeje cdo aktivitet tjeter dhe te ofroje sherbime te tjera financiare, me kusht qe nje aktivitet i tille te licencohet dhe lejohet nga autoriteti perkates; te kryeje cdo aktivitet tjeter qe mund te konsiderohet i dobishem ose i nevojshem per te arritur qellimin e veprimtarise se Shoqerise. Shoqeria do te respektoje te gjitha ligjet dhe rregulloret perkatese Ajo perveteson standardet me te mira etike.
Emërtime të tjera Tregtare: BKT PAY
Forma ligjore: Shoqëri Aksionare SH.A
Viti i Themelimit: 27/07/2022
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 116 320 000,00
Numri i pjesëve: 100 000
Shoqëri Mëmë / Zotërues për këtë Subjekt: BANKA KOMBËTARE TREGTARE, shoqëri aksionare e se drejtës shqiptare, me NIPT J62001011Q me seli qendrore ne Tirane, Rruga e Vilave, Qendra e Biznesit Fusha, Lunder 1, Tirane. dhe administratore Kaan Pekin, Ugur Tadik, Skender Emini, Ndue Maluta, Fatih Karli, Miranda Çitozi, Mehmet Seyhan Pencabligil & ortak te vetem ÇALIK HOLDING ANONIM SIRKETI Sipas te dhenave te QKB deri me date 27.09.2022

Subjekti Juridik nuk ka regjistruar të dhëna në regjistrin e pronarëve përfitues RPP
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Femër
Anëtarë Bordi: AHMET TOZGE; MERT ÇALIK; SERDAR SUMER
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Shënime: Kapitali i shoqerise eshte i shprehur ne euro ( ne shumen 1.000.000 euro), por eshte konvertuar ne leke sipas kursit te kembimit date 27.09.2022.
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tirane, Në ambientet e degës Banka Kombëtare Tregtare, Rruga ''Ismail Qemali'', kryqëzimi i rrugës Vaso Pasha me rrugën Ismail Qemali, tek ish Blloku

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 27.09.2022
Akt themelimi i Shoqerise
Ekstrakti Historik i Regjistrit te Pronareve Perfitues date 27.09.2022
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Punuar Nga : K.Laro