Skip to content

TRANSTRA
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2022-11-19 14:37:14
JSON

NIPT: M22309025L
Administrator: Jimmy Gjergji
Objekti i Veprimtarisë: Transporti i mallrave ne rruge tokesore, e kombinuar me detare/ hekurudhore, transport, auotransport mallrash tokësor, e kombinuar me anije dhe hekurudhë, transport rrugor, shperndarje e mallrave per llogari te te treteve, kombetar/nderkombetar, ushtrimin e spedicioneve kombetare/nderkombetare te mallrave me cfaredo lloj mjeti; magazinim dhe/ose menaxhim te magazinave dhe per llogari te te treteve, statusit e rregulloreve, për një rritje te qëllimeve shoqërore,teknike, ekonomike e pasurore, menaxhimin e oficines së riparimeve të mjeteve në pronesi të kompanise dhe/ose me qira, promovimin/studimin e merkates se sektorit; promovimin/berjen e kërkimeve në tregun e sektorit; studimin, promovimin, kryerjen e riorganizimit e menaxhimin e magazinave për të tretë ne vecanti me referencën e lay-out, për shpërndarjen e brëndshme te mallrave, menaxhimin e shpenzimeve, në shkarkim-ngarkim, në amballazhimin, kontrollin e cilësisë,vendosjen e etiketave, spedicionin, faturimin, menaxhimin e të gjitha dokumentave te trasportit,asistencë për spedicionin,menaxhimin e praktikave të dëmtimeve, te praktikave të stokut, te 2 perpunimit të të dhenave, faturimin për llogari të treteve.Shoqëria mund të përmbushe akte dhe veprime individuale të natyrës shit-blerje të pasurive luajtshme e paluajtshme, financiare e të ofrimit të garancive, gjithnjë kur këto shërbime janë instrumenta për ushtrimin. Marketing Projektimi i faqes internet. Projektimi, zhvillimi dhe tregtimi i softwerit. Grafike dhe dizajn.Zyra e jashtme dhe Front Office. Nenkontratim te burimeve njerezore. Nenkontrata e sherbimeve te IT. Regjistrimi i te dhenave. Nxjerrja e te dhenave. Pasurimi i te dhenave. Imazhi i dokumentit. Menaxhimi administrativ. Ngarkim shkarkim dhe spostim te mallit per te vete dhe te trete, shërbime per Hotel, Bare Restorant, menaxhim i parkimit te automjeteve, kamioneve per te vete dhe te trete
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 08/11/2022
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Itali
Kapitali Themeltar(Lekë): 10 000,00
Numri i pjesëve: 2
Lloji i pronësisë: E Huaj
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
TIRANE Rruga Dervish Hima, Hyrja 1, Apartamenti 26, nr pasurie 6/429+1-28, zona kadastrale 8160, vol 46, f 66, Tirane

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 19.11.2022
Akt themelimi dhe Statuti i Shoqerise
Ekstrakti Historik i Regjistrit te Pronareve Perfitues date 19.11.2022
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Punuar Nga : K.Laro