Skip to content

BEKA KONSTRUKSION
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2022-07-13 07:37:44
JSON

NIPT: M26912003A
Administrator: Gjergj Beka
Objekti i Veprimtarisë: Ndertim rruge,autostrade,mbikalime,hekurudha,metro,tunele.Ndertim ujesjellesa,punime ne diga,hidrocentrale,vepra kullimi e vaditje.Ndertim ura dhe vepra arti,godine civile,industriale dhe turistike.Punime topogjeodezike,punime nentokesore,punime dhe mbrojtje lumore,sistemime hidraulike dhe bonifikime.Restaurime,sherbime hidrosanitare, dhenie me qera e makineri dhe pajisje.Prodhim dhe tregtim i materialeve te ndertimit si asphalt,beton, inerte,materiale parafabrikate dhe prodhime te tjera betoni.Import-Export,agjensi turistike,servis,tregtim karburante dhe Vajra lubrifikante.Grumbullim dhe Transport i mbetjeve Inerte.
Emërtime të tjera Tregtare: BEKA KONSTRUKSION
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 20/06/2022
Rrethi: Shkoder
Shteti ku vepron: Shqiperi
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 1
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Shkoder, Rruga Krroqej,Nr.20, Nr.pasurie 7/346,Zona Kadastrale nr.8593

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 13.07.2022
Akt themelimi dhe Statuti i Shoqerise
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Punuar Nga : A.Baja