Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Ortak/Aksioner:Gjergj Beka
Rezultate gjithsej: 2

Mbi 1000000 Fitim 2015

ALB TIEFBAU

J66703049C
(Sipërmarrje ndërtimesh të veprave të ndryshme si: Ndërtim rruge, autostrada, mbikalime, hekurudha, metro, tunele. Ndërtim ujesjellesa,punime në diga,hidrocentrale,vepra kullimi e vaditje.Ndërtim ura dhe)

Shkodër 21571163 ALL

BEKA KONSTRUKSION

M26912003A
(Ndertim rruge,autostrade,mbikalime,hekurudha,metro,tunele.Ndertim ujesjellesa,punime ne diga,hidrocentrale,vepra kullimi e vaditje.Ndertim ura dhe vepra arti,godine civile,industriale dhe turistike.Punime t)

Shkoder ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni