Skip to content

Arvial Green Energy
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2022-04-22 14:50:36
JSON

NIPT: M27814502H
Administrator: Viktor Tushaj
Objekti i Veprimtarisë: Prodhim energjie nga burime te rinovueshme si panelet fotovoltaik, impiantet me ere, hidrogjeni dhe biogaz nga mbetjet organike dhe ujrat e zeza. Shitje me shumice dhe pakice te energjise elektrike te prodhuar nga energjia diellore, era, biogazi dhe hidrogjen. Organizim eventesh turistike me qellim rritjen e fluksit te turisteve ne Shqiperi. Eksport-import materialesh te ndryshme industriale, ushqimore, makineri e paisje, etj. Konsulence ekonomiko - financiare. lnvestime ne fusha dhe sektore te ndryshem. Te marre pjese ne tendera te ndryshem kombetare dhe nderkombetare. Krijim shoqeri tregtare, dege lokale dhe kombetare.
Emërtime të tjera Tregtare: Arvial Green Energy
Forma ligjore: Shoqëri Aksionare SH.A
Viti i Themelimit: 08/04/2022
Rrethi: Lezhe
Shteti ku vepron: Shqiperi
Origjina e Kapitalit: Shqiperi; Gjermani
Kapitali Themeltar(Lekë): 3 500 000,00
Numri i pjesëve: 3 500
Lloji i pronësisë: Mikse (Shqiptare&E huaj)
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Anëtarë Bordi: Armida Hemeling Geb. Goduni; Alf Henryk Wulf; Viktor Tushaj
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Lezhe, Bulevardi Gjergj Fishta, Pallati Jolly, hyrja 2, kati 4,

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 22.04.2022
Akt themelimi i Shoqerise
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Punuar Nga : A.Baja