Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Ortak/Aksioner:Viktor Tushaj
Rezultate gjithsej: 3

JOLLY ENERGY MULTISERVICE

M27804506M
(Import –Export materiale te ndryshme elektrike ,impjante ngrohje –ftohje ,kondicionime ,aspirime ,termike solare, projektime dhe instalime panelesh diellore, panelesh fotovoltaike, impiante energjie te r)

Lezhe ALL

Arvial Green Energy

M27814502H
(Prodhim energjie nga burime te rinovueshme si panelet fotovoltaik, impiantet me ere, hidrogjeni dhe biogaz nga mbetjet organike dhe ujrat e zeza. Shitje me shumice dhe pakice te energjise elektrike te prodhu)

Lezhe ALL

MATU

M28226502F
(Import –Export materiale te ndryshme , shitje me shumice dhe pakice , shitblerje pronash immobiliare (Toka , Ndertesa))

Lezhe ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni