Skip to content

SHOQËRIA RAJONALE UJËSJELLËS KANALIZIME KUKËS SH.A
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2023-04-13 08:28:51
JSON

NIPT: M28322201I
Administrator: Eduard Spahia
Objekti i Veprimtarisë: Sherbirni i furnizimit me uje te pijshern i konsumatoreve dhe shitja e tij. Mirernbajtja e sistemit/sistemeve te furnizimit me uje te pijshern. Prodhimi dhe/ose blerja e ujit per plotesimin e kerkeses se konsumatoreve. Sherbimi i grumbullimit, largimit dhe trajtimit te ujerave te ndotura. Mirembajtja e sistemeve te ujerave te ndotura, si dhe te impianteve te pastrimit te tyre. Shoqeria duhet te realizoje çdo lloj operacioni financiar apo tregtar qe lidhet direkt apo indirekt me objektin e saj, brenda kufijve te parashikuar nga legjislacioni ne fuqi. Shoqeria ushtron veprimtarine e saj ne perputhje me lejet, autorizimet, licencat sipas legjislacionit ne fuqi.
Emërtime të tjera Tregtare: SHOQËRIA RAJONALE UJËSJELLËS KANALIZIME KUKËS SH.A
Forma ligjore: Shoqëri Aksionare SH.A
Viti i Themelimit: 16/09/2022
Rrethi: Kukes
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 10 000 000,00
Numri i pjesëve: 100 000
Lloji i pronësisë: Publike
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Anëtarë Bordi: Albana Jani; Nadire Çenga; Fatbardha Sallaku; Kujtim Rexha; Flauers Shoshi; Granit Gjana; Flamur Thaçi
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Kukes, Lagjja Nr.3, Rruga "Mahmud Daci", Zona kadastrale Nr. 2315, Nr pasurie 42/103

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 23.09.2022
Marreveshja per Krijimin e Shoqerise
Statuti i Shoqerise
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 13.04.2023
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019-2022
Punuar Nga : A.Baja