Skip to content

EML BUILDING
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2023-05-04 10:47:49
JSON

NIPT: M31703015I
Administrator: Edmir Daka
Objekti i Veprimtarisë: Murature, Suvatime, Karpenteri, rikonstruksione, skeleri, sisteme kapot, e pllake dhe murature.Ne fushen e ndertimit dhe shitjes se banesave te qytetareve, objekte industriale, social-kulturore, bujqesore, turistike, hoteleri, ujesjellesa, punime restaurime, punime te dheut, murature, punime betoni dhe beton arme, punime te shembjes, kompletimin me instalime te brendshme objekteve te ndertuara, marrjen dhe dhenjen me qira te pajisjeve te ndertimit, te mjeteve te transportit per ndertimin dhe tregtimin e tyre.. Ndertime dhe mirmbajtje e llojeve te ndryshme, banesa dhe godina social kulturor Punime per ndertimin dhe mirmbajtjen e rrugeve automobilistike dhe infrastruktures rrugore. Ndertime dhe mirmbajtje e veprave civile dhe industrial, ndertimin e ndertesave publike dhe private, punime restaurimi. Mirmbajtje e ambjenteve te gjelbra (sistemim lulishte, vepra arti dhe dekori). Shoqeria kryen cdo lloj veprimtarie te dobishme per arritjen e objektit te saj. Kompania gjithashtu mund të kryeje të gjitha transaksionet tregtare dhe financiare dhe të zbatoje te gjitha nismat qe lidhen me arritjen e objektivave sociale, duke perfshire te gjitha aktivitetet qe lidhen me pronen e luajtshme dhe te paluajtshme.
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 02/05/2023
Rrethi: Tirane
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 500 000,00
Numri i pjesëve: 1
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tirane, Rruga Rreli, Pallati Reli, Kati i pare, zr.2

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 04.05.2023
Statuti i Shoqerise
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Punuar Nga : A.Baja