Skip to content

ENERGIA DI SOLE
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2023-05-04 10:43:21
JSON

NIPT: M31703031N
Administrator: Flora Cinga
Objekti i Veprimtarisë: Implementimi dhe menaxhimi i projektit gjenerues te energjise elektrike, fotovoltaike dhe veprave ndihmese. Prodhim i energjise elektrike nga burimet e rinovueshme. Ndertimi i objekteve hidroteknike, fotovoltaike, etj, te cilat bejne te mundur shfrytezimin e energjise qe gjenden ne natyre dhe qe jane te rinovueshme. Shitja e energjise elektrike klienteve dhe blerja e energjise elektrike nga operatore te ndryshem privat apo shteteror brenda dhe jashte vendit. Transmetimi i energjise elektrike ne sistemin e tensionit te larte, funksion i cili perfshin transmetimin ose interkonjeksionin nderkombetar. Perdorimin e sistemeve te linjave, strukturave mbeshtetese dhe pajisjesh transformuese per transmetimin e energjise elektrike. Shperndarjen, transportin e energjise elektrike ne sistemet shperndarese te tensionit te mesem dhe te ulet, duke patur parasysh shperndarjen deri tek konsumatori i fundit. Shoqeria ka per objekt kryerjen e cdo veprimtarie te lejuar nga ligji dhe /ose pjesmarrjen ne cdo veprimtari apo aktivitet te ligjshem qe mund te kryeje nje shoqeri ne baze te legjislacionit shqiptar. Cdo aktivitet tjeter qe lidhet ne menyre direkt dhe indirekt dhe qe i sherben permbushjes se aktiviteteve si me lart.
Emërtime të tjera Tregtare: ENERGIA DI SOLE
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 05/04/2023
Rrethi: Tirane
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 1
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Femër
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tirane, Rruga “Marsel Kashen” Godina 1, Hyrja 1, Apartamenti 1, Zona Kadastrale 8380

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 04.05.2023
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Punuar Nga : A.Baja