Skip to content

CHIMICA-AL SHPK
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2023-05-04 10:27:49
JSON

NIPT: M31703048H
Administrator: Erald Kërri
Objekti i Veprimtarisë: Import, eksport, tregti me shumice dhe pakice te produkteve kimike ne pergjithesi dhe dytesore qe kane perdorim te ndryshem si industriale, ekologjike, farmaceutike, kozmetike dhe shtepiake, detergjent, detersive dhe produkte higjene; produkte per trajtimin e ujerave; produkte per trajtimin dhe riciklimin e mbetjeve urbane dhe/ose industriale dhe toksike; prodhim dhe/ose te materialeve plastike dhe derivate; drejtim, mirembajtje, kontroll, nepermjet menaxhimit te duhur te impianteve te ujerave te pishem me paradisinfektim, aglomerizim, filtrim i shpetje dhe postdezinfektim i ujerave siperfaqesore te lumenjeve, liqeneve dhe te ngjashme nepermjet impianteve te posacme te ngritjes me cfaredolloje fuqie si dhe pastrimin e ujerave shkarkues; ndertim dhe menaxhim i impianteve te pastrimit, dezinfektim i ambienteve, perpunim dhe depozitim per llogari te te treteve te produkteve kimike, kerkim dhe zhvillim i produkteve dhe teknologjive te reja lidhur me objektin e shoqerise. Ofrim sherbimesh dhe asistence per produktet kimike qe lidhen me objektin e shoqerise; tregtim me shumice e produkteve kimike, dietike, artikuj sanitar, galeniumit, farmaceutik dhe mjekesor, ereza, leter, alkool, vajra dhe bime vegjetale, vajra minerale nga nafta, minerale si dhe aliazhive te tyre. Tregtim i aparaturave dhe aksesoreve per prodhim industriale, etj.. Import – Eksport i të gjitha llojeve dhe formave.Perveç sa me siper, Shoqeria mund te ushtroje gjithashtu edhe aktivitete te tjera ndihmese ne perputhje me legjislacionin ne fuqi, te konsideruara me perfitim si dhe te dobishme per arritjen e objektivave te saj kryesore. Shoqeria ka te drejte te bashkepunoje me persona fizike, juridike, me cdo shoqeri tjeter, brenda dhe jashte vendit..
Emërtime të tjera Tregtare: CHIMICA - AL SHPK
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 03/05/2023
Rrethi: Tirane
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 100,00
Numri i pjesëve: 1
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tirane, Vaqarr, Njesia administrative Vaqarr, Fshati Lalm ,Ndertese private (magazine).Nr.3

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 04.05.2023
Akt themelimi i Shoqerise
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Punuar Nga : A.Baja