Skip to content

POLIÇAN GREEN ENERGY
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2024-05-07 08:03:00
JSON

NIPT: M31711024B
Administrator: Haxhi Veliu
Objekti i Veprimtarisë: • Studim, projektim, zbatim, prodhim dhe tregtim i energjisë elektrike nga burime alternative si sistemet fotovoltaike, parqet e erës, termocentralet, biomasa etj. • Implementimi dhe menaxhimi i projekteve gjeneruese (fotovoltaike, eolike, hidrike) të energjisë elektrike, të cilat shfrytëzojnë burimet e rinovueshme të energjisë elektrike si dielli, era, uji si dhe i veprave të tyre ndihmëse. Përfshirë dhe pa u kushtëzuar vetëm në marrjen e të gjitha lejeve, licensave dhe autorizimeve paraprake/përfundimtare, institucionet përgjegjëse shteterore (qofshin këto organe Qendrore apo Vendore), apo private të cilat mundësojnë zhvillimin e këtyre aktiviteteve në mënyrë të qetë dhe në perputhje me kuadrin ligjor në fuqi në Republikën e Shqipërisë. • Shitja me shumicë dhe pakicë e energjisë elektrike tek operatorët, furnizuesit, tregtarët, konsumatorët e energjisë elektrike (vendas apo të huaj), si dhe në Bursen Shqiptare të Energjisë Elektrike (ALPEX), apo Bursa të tjera të energjisë jashtë vendit. Shoqeria mund te kryeje çdo aktivitet tjeter biznesi i cili nuk eshte i ndaluar nga ligji, i zbatushem, ne Republiken e Shqiperise.
Emërtime të tjera Tregtare: POLIÇAN GREEN ENERGY
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 05/05/2023
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 1
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tirane, Njesia bashkiake nr. 1, Rr. Dalin Ndreu, Nr Pasurie 3/275/ND, Zona Kadastrale 8180

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 16.09.2023
Akt themelimi dhe Statuti i Shoqerise
Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 07.05.2024
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Punuar Nga : P. Nikolli