Skip to content

VENTO
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2023-11-13 15:10:42
JSON

NIPT: M32211038E
Administrator: Sinan Yilmaz
Objekti i Veprimtarisë: Ne fushen e sherbimeve shoqeria do te kryeje: Marketing dixhital, web design, sherbime kompjuterike dhe informatike. Ndertim dhe mirembajtje te platformave per shitje online, e-commerce. Blerje dhe shitje online. Ofrimin e sherbimeve te konsulences dhe ndermjetesimit lidhur me punesimin dhe kualifikimin profesional e teknik. Hoteleri, fshatra turistike, qendra turistike e te tjera dhe krijimin e faciliteteve dhe aksesoreve te nevojshem, si bar buferestorante, qendra estetike, palestra fitnesi, njesi te shitjeve te konfeksioneve dhe prodhimeve ushqimore e industriale e te tjera te kesaj natyre, krijimin e agjencive turistike e te tjera. Ne fushen e tregetise shoqeria do te kryeje: Tregeti me shumice e pakice te mallrave industriale e ushqimore. Import-eksport, tregeti me shumice e pakice i mallrave te te gjitha llojeve, tekstile, veshmbathje, industriale, bujqesore, blegtorale, mekanike, ndertimi, xhama, lende drusore, produkte ushqimore, plehra kimike, linja prodhimi, medikamente mjekesore, pajisje e teknologji per te gjitha fushat, shtypshkrime, artistike, pajisje elektroshtepiake, te pajisjeve elektrike, elektronike, lende te pare per industrine, hidrosanitare, pjese kembimi auto e makineri, vajra lubrifikante, etj. Ne fushen e transportit, shoqeria do te kryeje: Studimin, projektimin, konsulencen, sipermarrjen zbatuese dhe/ose investimin, sipas rastit, per transportimin publik dhe/ose privat te njerezve dhe mallrave si dhe tranzitimin e tyre pergjate territorit te Shqiperise nepermjet transportit rrugor, hekurudhor, ajror, ujor, teleferik etj. Sipermarrje dhe realizim i ndermjetesimit dhe transportit, ngarkimit dhe shkarkimit te mallrave me cdo lloj mjet transporti ne interes dhe per llogari te shoqerise dhe te porositesve, persona te trete. Ne fushen e real estate shoqeria do te kryeje: Shitje, blerje, dhenie me qera te pasurive te paluajtshme. Ndermjetesim per blerje, shitje e dhenie me qira te pasurive te paluejtshme. Sipermarrje dhe realizim i investimeve, rikonstruksioneve e mirembajtjes te pasurive te luajteshme e te paluajteshme me qellim shitjen. Gjithashtu, Shoqeria mund te kryeje cdo lloj veprimtarie apo transaksioni tjeter qe lidhet me pasuri te luajtshme e te paluajtshme, me kryerjen e veprimeve tregtare, industriale, bankare dhe/ose financiare te cfaredo lloji dhe natyre, te nevojshme ose te dobishme per arritjen dhe ose plotesimin e objektivit te Shoqerise, qe nuk ndryshon aktivitetin paresor te Shoqerise dhe nuk bie ne kundershtim me legjislacionin shqiptar ne fuqi.
Emërtime të tjera Tregtare: VENTO
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 09/10/2023
Rrethi: Tirane
Shteti ku vepron: Shqiperi
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 1
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tirane, Njesia Administrative Nr. 5, Rr. Bilal Golemi, Pall. Universal, Ap.6/22

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 13.11.2023
Statuti i Shoqerise
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Punuar Nga : L.Kanani