Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Ortak/Aksioner:Sinan Yilmaz
Rezultate gjithsej: 3

Sefa Commerce

L62212024S
(Prodhim përpunim shitje produktesh të ndryshme. Të blejë të shesi dhe të japë me qira objekte truall tokë etj. Subjekti të ketë të drejtë të lidhi marrëveshje apo të bëjë Join Invetion. Të she)

Tiranë ALL

Elite Albania Company

L71312023M
(Te shesi bleje me shumice dhe pakice produkte te ndryshme ushqimore tekstile e tjere shitje produktesh te ndryshme mjekesore lodra per femije te thjeshta dhe elektronike produkteve me perberje silikon dhe pl)

Tiranë ALL

VENTO

M32211038E
(Ne fushen e sherbimeve shoqeria do te kryeje: Marketing dixhital, web design, sherbime kompjuterike dhe informatike. Ndertim dhe mirembajtje te platformave per shitje online, e-commerce. Blerje dhe shitje on)

Tirane ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni