Skip to content

ALUFLOR AMERICA
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2023-11-13 15:19:27
JSON

NIPT: M32211502L
Administrator: Erjola Xheko
Objekti i Veprimtarisë: Objekti i aktivitetit ekonomik dhe financiar të shoqërisë “ALUFLOR AMERICA” Sh.P.K. do të jetë projektimi, furnizimi, zbatimi i fasadave të ndërtesave te te gjitha llojeve, si Fasada xhami, Fasada te ventiluara, skylight, Fasada qelize, struktura metalike, struktura te lehta, dyer, dritare etj , importimi dhe eksportimi për nevoja të veta apo të të tretëve të materialeve të përmendura në pikën e mësipërme, kryerja e funksionit të ndërmjetësit apo agjentit për përmbushjen e nevojave të të tretëve për prodhimin montimi, dizenjimi, projektimi i çdo lloj materiali që përdoren në proceset e ndërtimit, blerja dhe shitja e kredive, borxheve, cedimi i tyre tek të tretët, apo aktivitete të tjera të ngjashme në fushën financiare. Pjesëmarrja në shoqëria apo aktivitete me objekt ose qëllime të njëjta apo të përafërta me ata të përshkruar më sipër. Përveç aktiviteteve të listuara më sipër Shoqëria, në kuadër të objektit të saj do të marrë pjesë në të gjitha aktivitetet industriale apo tregtare të konsideruara të dobishme nga Ortaku, për përmbushjen e qëllimit të Shoqërisë. Në rast se për ushtrimin e aktiviteteve të sipërpërmendura do të jetë e nevojshme marrja e licencave apo autorizimeve administrative, Shoqëria do të nisë aktivitetet e lidhura me to pasi të jetë pajisur me autorizimet dhe liçencat përkatëse.
Emërtime të tjera Tregtare: ALUFLOR AMERICA
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 25/09/2023
Rrethi: Durres
Shteti ku vepron: Shqiperi
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 100,00
Numri i pjesëve: 1
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Femer
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Durres,Lagjia Nr 14, Rr. “Asti Gogoli”, Godina 3- kateshe,Zona Kadastrale 8516, Nr. Pasurisë 5/611, Vol. 17, Fq. 168, Shkozet, Durrës

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 13.11.2023
Statuti i Shoqerise
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Punuar Nga : L.Kanani