Skip to content

BAUMAR VENTURE
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2023-05-02 14:10:27
JSON

NIPT: M34028806G
Administrator: Marek Gbiorczyk
Objekti i Veprimtarisë: Blerjen dhe shitjen e pasurive të luajtshme dhe të paluajtshme; Aktivitet në fushën e ndërtimit, projektimit dhe zbatimit; Prodhim dhe tregtim me shumicë dhe pakicë të materialeve të ndërtimit, inerteve etj; Riciklimi I lëndëve të para sekondare; Eksportin- importin dhe shitjen e mallrave të ndryshëm; Kryerja e veprimtarisë turistike; Ofrimin e sherbimit të konsulencës; Mbjelljen, kultvimin, rritjen, përpunimin, tregtimin, eksportin dhe importin e prodhimeve bujqësore apo atyre medicinale; Mbarshtimin e kafshëve. Është I përfshire në objektin e Shoqërisë kryerja e çdo veprimtarie tjetër e ngjashme, e lidhur, e domosdoshme apo sidoqoftë e dobishme për kryerjen e aktiviteteve të mësipërme që mund ti kryejë për llogari të saj apo për të tretë si dhe cdo veprimtari tjetër të lejuar nga legjislacioni në fuqi.
Emërtime të tjera Tregtare: BAUMAR VENTURE
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 24/04/2023
Rrethi: Sarandë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Poloni
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 1
Lloji i pronësisë: E Huaj
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Sarandë, Rruga Teki Haderi, me Nr. Pasurie 15/166+1-4

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 02.05.2023
Akt themelimi i Shoqerise
Ekstrakti Historik i Regjistrit te Pronareve Perfitues date 02.05.2023
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Punuar Nga : A.Baja