Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Forma Ligjore:Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Rezultate gjithsej: 26056

E&N

M31626029V
(Shoqëria ka për objekt të veprimtarisë: Bar Kafe, Restorant; Shërbime Kateringu; Konsulence në fushën e restauracionit; Konsulence marketing.Shoqëria mund të kryejë gjithashtu të gjitha operacione)

Tirane ALL

ELUX ALBANIA

M31626018G
(Tregtia me shumicë dhe pakicë e cigareve elektronike,import-export. Ushtrimin te cdo veprimtarie te ligjshme, te lejueshme per formen e shoqerise e cila nuk ndalohet me ligj (sipas nenit 7 te Ligjit tregta)

Tirane ALL

EngliVersal

M31626504U
(Studio produksioni, aktivitete muzikore, studio regjistrimi, audio intrumentale, Shërbime per platformat digitale, Distribution, Publisher. Si dhe aktivitetet te tjera te lejuara nga ligji për shoqëritë )

Durres ALL

TIRANA MOTORS LTD SHPK

M31626017V
(IMPORT,EKSPORT AUTOMJETESH TE REJA TE PERDORURA,SHITJE BLERJE AUTOMJETESH TE REJA TE PERDORURA.DHENIE ME QIRA AUTOMJETESH,KONSULENC DHE KRYERJE POROSISH PER AUTOMJETE TE REJA DHE TE PERDORURA JASHTE VENDIT)

Tirane ALL

Fraholli 2023 shpk

M34026601N
(Transport tokesor per vete dhe te trete, brenda dhe jashte vendit. Tregetim dru zjarri per ngrohjen e populates si dhe material tjera drusore dhe cdo prodhim pyjor. Tregetim inertesh, lende drusore, mobilje,)

Pogradec ALL

ICR

M31626001M
(Kryerjen e çfarëdolloj aktiviteti ne fushën e organizimit të panaireve edhe ekspozitave kombëtare, rajonale dhe ndërkombëtare, të specializuara dhe të përgjithshme, brenda dhe jashtë vendit me që)

Tirane ALL

SRM Condtruction

M32826401V
(Punime murature)

Fier ALL

ANKASAV CONSTRUCTION

M31626501T
(Punime per instalime dhe ndertime me konstruksione metalike)

Durres ALL

LU-NA AGRO

M34025402E
(Paketim i produkteve plehërues.)

Lushnje ALL

F.A.L DOORS

M31625041M
(Prodhim,shitje e montim dyersh te brendshme e te jashtme si dhe te cdo lloji ambienti banimi dhe ato sociale,shitje dhe blerje te produkteve te gatshme me shumice e pakice, sipas nevojave te tregut te brends)

Tirane ALL

SKY GLASS

M31625515H
(Shoqeria ka per objekt zhvillimin dhe pjesemarrjen ne te gjitha aktivitetet qe nje shoqeri me pergjegjesi te kufizuar mund te zhvilloje sipas legjislacionit shqiptare, por ne menyre te vecante: Shoqeria ka p)

Durres ALL

WORLD TRANSPORT OVERSEAS ALBANIA

M31625040E
(Objekti i veprimtarisë së Shoqërisë është tregtia kombëtare dhe ndërkombëtare me shumicë dhe pakicë për të gjithë llojet e mallrave dhe shërbimeve të lejuara nga ligji, transport ndërkombët)

Tirane ALL

SWED ALB

M31625038P
(Import/Export automjetesh te ndryshme, mjeteve te renda te punes , automjete te ndryshme per pjese kembimi , pjese kembimi te ndryshme te perdorura ,goma dhe disqeve te automjeteve te ndryshme . Dhenie me qe)

Tirane ALL

GL Technical Services

M31625034G
(Punime nenujore, detare, industriale dhe ndertimtarie. Menaxhim, pritje, hyrje-dalje turistike dhe imobiliare. Mirembajtje nenujore dhe jo, te zakonshme, dhe pastrime te jashtezakonshme dhe lyerje te platfor)

Tirane ALL

Tradeasy Ltd Sh.p.k

M31625032N
(Kryerja e të gjitha aktiviteteve që një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar mund të kryejë në përputhje me legjislacionin e Shqipërisë, brenda dhe jashtë territorit të Republikës së Shqipëri)

Tirane ALL

AFRICAN PACKAGING SOLUTION

M31625029Q
(Import-eksport i lendeve te para per prodhimin e linjave te prodhimit te shisheve, e paketimit te ujit te pishem. Shitje pjese kembimi,montim dhe mirembajtje industriale. Konsulence tregetare, ndermjetesim t)

Tirane ALL

Sara Call Service

M31620027V
(Import Eksport shërbimesh telefonike, kryerje të aktivitetit të call center dhe contact centër. Shërbime kontrolli cilësie dhe konsulencë në fushën e call centër, si dhe kryerje të cdo aktiviteti )

Tirane ALL

HLB ALBANIA

M31620028G
(Shërbime të konsulencës ekonomike, financiare, ligjore dhe fiskale; shërbime të konsulencës menaxheriale, vlerësimit të menaxhimit dhe aseteve, due diligence për subjekte publike, private dhe organi)

Tirane ALL

NewsZone.AL

M31620029O
(Portal Online,Sherbime dhe Konsulence Marketingu,PR)

Tirane ALL

AL TRANS LOGISTICS

M32820201C
(Transport mallrash brenda vendit dhe jashte vendit per vete dhe per te trete; tregti me shumice e me pakice produktesh ushqimore)

Elbasan ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni