Skip to content

URANO ENGINEERING CONSULTANTS ( perthithur nga "SARP & LAB")
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2023-04-25 08:36:13
JSON

NIPT: L81707505J
Administrator: Feim Alliu
Objekti i Veprimtarisë: Projektim, zbatim, supervision dhe kolaudim I ndertimeve civile, industrial, sociale, rrugore, portuale, aeroportuale etj. Prodhim, tregtim i produkteve kimike per ndertimet, punimet laboratorike, testime dhe kalibrime per peshat dhe forcat, ndertime civile etj. Analiza laboratorike te materiale te ndryshme te ndertimit, gjeoteknike etj. Trasportim dhe spedicion te mallrave te ndryshme per vete dhe per te trete, Brenda dhe jashte vendit. Sherbime ne sektore te ndryshme si ne arsimor, shendetesi, sport etj.
Emërtime të tjera Tregtare: URANO ENGINEERING CONSULTANTS
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 25/04/2018
Rrethi: Durres
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 100,00
Numri i pjesëve: 1
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Ç’regjistruar pa likuidim (me perthithje)
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: I. Me date 10.03.2021, me vendim te ortakut te vetem, u vendos: Pushim i Perkohshem i Aktivitetit. Statusi i Shoqerise kalon nga "Aktiv" ne "Pezulluar"

II. Projekt Bashkimi me Perthithje
Me date 29/04/2022, depozitimi akteve për miratimin e projekt marrëveshjes për bashkimin me përthithje, ku shoqëritë e përthithura janë “URANO ENGINEERING CONSULTANTS” shpk dhe “KIBE ONE” shpk ndërsa shoqëria përthithëse është “SARP & LAB” shpk.

III. Miratimi i Bashkimit me Perthithje
Me date 08/06/2022, depozitimi akteve për miratimin e marrëveshjes së bashkimit me përthithje, ku shoqëritë e përthithura janë “URANO ENGINEERING CONSULTANTS” shpk dhe “KIBE ONE” shpk ndërsa shoqëria përthithëse është “SARP & LAB” shpk.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Durres, Rrashbull, Vrrin, Autostrada Tirane - Durres, Km 29

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 25.04.2023
Akt themelimi i Shoqerise
Projekt Marreveshja per Bashkimin me Perthithje date 10.04.2022
Marreveshja per Bashkimin me Perthithje date 12.05.2022
Dokumenta Financiare: Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: -1 539 152,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:16 101 304,00
Punuar Nga : A.Baja