Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Emri Subjektit:ANI SHPK
Rezultate gjithsej: 3

Mbi 1000000 Fitim 2015

ALCANI SHPK

J91505006Q
(Shfrytezim pyjesh, perpunim i lendes drusore, eksport - import te prodhimeve te drurit, tregtim te mallrave te ndryshem industriale e ushqimore, tregtim te prodhimeve bujqesore e blegtorale.Permiresimin e pyjev)

Kamëz 8197121 ALL

LUTANI SHPK

L71814501O
(Bar restorant, plazhe private. Import eksport te artikujve te ndryshem industriale etj.)

Durrës ALL

OQEANI SHPK

J81901501U
()

ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni