Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Emri Subjektit:g. p. g
Rezultate gjithsej: 1

Mbi 1000000 Fitim 2015

G. P. G. COMPANY (Ish G. P. G. Kompani)

J64324443V
(Te zhvilloje veprimtari ne punimet e ndertimit per objekte civile, industriale, turistike etj; Te zhvilloje veprimtari ne punimet e germimit te dheut, punimet e muratures dhe beton arme; Te zhvilloje veprimt)

Lushnje 277221957 ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni