Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Ortak/Aksioner:Çelnik Zere
Rezultate gjithsej: 2

KOZELI HONEY

L63707004T
(Prodhimi, etiketimi, ambalazhimi, përpunimi, tregtimi me shumicë dhe pakicë i mjaltit dhe nënprodukteve të tij.)

Korçë ALL

VIP COMPANY

L92322006H
(Import- eksport dhe tregtim e magazinim me shumicë dhe pakicë i gjithë gamës së artikujve ushqimore, pijeve alkoolike dhe jo alkoolike, kafes dhe nënprodukteve të saj, detergjentë dhe produkte të kozme)

Tiranë ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni