Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Ortak/Aksioner:AKSIONARE TE TJERE (persona fizike)
Rezultate gjithsej: 2

Mbi 1000000 Fitim 2015

ONE ALBANIA (Ish ONE TELECOMMUNICATIONS, Ish TELEKOM ALBANIA, Ish ALBANIAN MOBILE COMMUNICATION)

J61814094W
(Ndertimin, zoterimin, operimin dhe ofrimin e rrjetit publik te telefonise se levizshme te standartit GSM dhe telefoni fikese. Komunikimi haze itelefonise celulare ne rrjetin lokal bazuar ne kanalet radio. Komun)

Tiranë 781835000 ALL

ALBTELECOM (Perthithur nga “ONE ALBANIA”)

J61824053N
(Sherbimet e komunikimeve elektronike, te parashikuara nga legjislacioni ne fuqi per komunikimet elektronike ne territorin e Republikes se Shqiperise, si dhe ne perputhje me percaktimet e licensave qe jepen p)

Tiranë ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni