Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Ortak/Aksioner:ANGLICAN ENERGY LIMITED
Rezultate gjithsej: 1

AAE SUHA

L11926010R
(Financimi, projektimi, ndërtimi, testimi, kolaudimi, vënia në punë, administrimi, pronësia, mirëmbajtja e hidrocentralit "SUHA 1" dhe transferimi i tyre në përfundim të kontratës nga Konçesionari të)

Tiranë ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni