Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Ortak/Aksioner:Adrian Doçi
Rezultate gjithsej: 3

BIRRA TIRANA (ish “BIRRA MALTO”)

J61821051F
(Prodhimi dhe tregtimi i birres per tregun e brendshem dhe te jashtem. Importi, blerja dhe shitja e lendeve te para dhe ndihmese per prodhimin e birres.Impotimi, blerja dhe shitja e ambalazheve per ambalazhim)

Tirane -85100000 ALL

AD - TRADE SH.P.K

K72224018L
(Import-eksport dhe tregtim me shumice e pakice te artikujve industrial,ushqimor,materiale te ndertimit,te paisjeve elektrike dhe elektronike te makinerive te te gjitha llojeve,te paisjeve dhe impianteve te n)

Tiranë -2327536 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

TIRANA KULM

L02228010H
(Tregtim birre dhe pije te tjera alkoolike dhe jo alkoolike per vend.)

Tiranë 17531242 ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni