Skip to content

FLONJA
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2023-05-05 10:48:27
JSON

NIPT: J71826003M
Administrator: Afërdita Osmani
Objekti i Veprimtarisë: Rikonstruksione e mirëmbajtje godinash, ndërtime e punime gërmimi në toke, punime topogjeodezike, punime rifiniture të muratores dhe të lidhura me to etj, tregtim të artikujve industrial, elektrike, elektronike, elektroshtepiake, tekstile, konfeksione, kozmetike, farmaceutike, bime mjekësore, pesticide, materiale ndërtimi, bojëra. pajisje hidrosanitare, duralumini, plastike, pajisje shtëpiake, pjese këmbimi, goma makinash, materiale për ngrohje qendrore dhe kondicionim ajri, tubacion, materiale, për ngrohje diellore, hidroizolime, metale të llojeve të ndryshme tregti me pakice, të vajrave lubrifikante. Import eksporti i artikujve të ndryshëm, ushqimore dhe blegtorale. Transport dhe shpërndarje të mallrave të ndryshëm ushqimore e industrial Brenda dhe jashtë vendit, pasagjeresh Brenda dhe jashtë vendit. Veprimtari në fushën e botimeve, reklamës, publicitetit, organizim seminaresh, trajnimesh, panairesh, spektaklesh, përkthime nga gjuhe të ndryshme, agjensi udhëtimesh, shitje bileta avioni tregti. Agjensi shitblerje e qira të pasurive të luajtshme të paluajtshme, punime duralumini. Aktivitetet për të cilat kërkohet pajisja me leje, shoqëria merr përsipër zhvillimin e tyre pas sigurimit të lejes.
Emërtime të tjera Tregtare: FLONJA
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 11/08/1995
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 40 000 000,00
Numri i pjesëve: 40 000
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Femër
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Rruga Irfan Tomini, Pallati Nr 28, shk 3, kati 1, ap nr 4

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 24.06.2021
Akti i themelimit
Vendimi i ortakut te vetem per zmadhimin e kapitalit 23.12.2013
Vendimi i ortakut te vetem per zmadhimin e kapitalit 28.12.2008
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 05.05.2023
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2013
Pasqyrat financiare 2014
Pasqyrat financiare 2015
Pasqyrat financiare 2016
Pasqyrat financiare 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Pasqyrat financiare 2019
Pasqyrat financiare 2020
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2021
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2022
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019-2022
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: 3 165 067,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 4 190 225,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 4 201 634,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 3 340 051,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 6 946 635,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 7 349 388,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 7 685 727,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 8 873 016,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 5 045 161,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 5 501 895,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2021:51 779 167,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:43 551 192,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:48 427 702,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:44 954 032,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:86 617 891,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:75 078 720,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:64 404 018,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 73 176 561,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 43 924 219,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 43 262 212,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

Punuar Nga : A.Lala/ A.Baja