Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Ortak/Aksioner:Aida Bushati
Rezultate gjithsej: 3

Credins Leasing

K11717006G
(Të japë kredi. Të ofrojë shërbimin e pagesave dhe të arkëtimeve. Të ndërmjetësojë për transaksionet monetare (duke përfshirë dhe valutat). Të ofrojë garanci . Të shërbejë si agjente ose kësh)

Tiranë ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

BANKA CREDINS

K31608801O
(Veprimtarite bankare dhe financiare. a)te gjitha format e kredidhenies, duke perfshire edhe kredine konsumatore e kredine hipotekore; b) faktoringun dhe financimin e transaksioneve tregtare; c) qirane financ)

Tiranë 140607000 ALL

Intens21

M16328007A
(Veprimtari sportive ne fushen e tenisit dhe sporteve te tjera,qiradhenien e mjediseve per veprimtari sportive dhe sherbimeve mbeshtetese,si dhe kryerjen e cdo veprimtarie tjeter ne funksion te tyre.Gjthashtu ,s)

Shkoder ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni