Skip to content

SPHAERA Zotëruese e një koncesioni Më shumë
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2024-02-27 09:32:21
JSON

NIPT: J81809003U
Administrator: Ajkid Topore
Objekti i Veprimtarisë: Projektime, mbikëqyrje dhe kolaudim i punimeve te ndertimit. Sherbime konsulence ne fushen e ndertimit, planifikimit urban, palanifikimit te pejsazhit, vleresime mjedisore, pasurive te paluajteshme, gjeodezike, beshmerise etj. Kerkon, analizon dhe perzgjedh personelin tekniko-administrativ. Konsulence juridike me kontraktore te huaj. Kontroll dhe asistence ne pergatitjen e projekteve. Pergatitje dhe vleresim te dokumentacionit te tenderave.
Emërtime të tjera Tregtare: SPHAERA
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 18/02/1998
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 2
Shoqëri e Kontrolluar nga ky Subjekt: “AFL”, nje shoqeri me pergjegjesi te kufizuar koncesionare për “Projektimin, ndertimin, operimin, mirëmbajtjen, rehabilitimin dhe transferimin e segmentit rrugor Lekaj-Konjat-Fier”, e themeluar me date 18/01/2023 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT M31409051C, me adrese aktuale ne Tirane Rruga "Murat Toptani" nr.3-Tirane, me administrator Avni Sinakoli. “SPHAERA” zotëron 0.5% të kapitalit të shoqërisë. (Sipas te dhenave te QKB deri me date 27.02.2024)
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: III.2.A - Veprimtaritë e ekspertizës lidhur me ndikimin në mjedis
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Qazim Vathi 106

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 21.07.2021
Akti i themelimit dhe statuti
Kontrate dhurimi kuotash 03.04.2015
Kontrate dhurimi kuotash date 25.06.2021
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 06.05.2023
Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 11.08.2023
Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 27.02.2024
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2013
Pasqyrat financiare 2014
Pasqyrat financiare 2015
Pasqyrat financiare 2016
Pasqyrat financiare 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Shenimet Shpjeguese te PF 2021
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2022
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019- Në vijmësi
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2022: 607 729,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: 9 709 701,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 678 377,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 135 186,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: -11 500 719,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 5 943 267,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 6 213 559,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 10 464 143,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 11 826 777,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 23 929 799,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 7 088 068,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2022:14 754 379,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2021:51 226 062,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:6 565 899,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:12 808 537,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:18 992 559,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:76 736 268,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:58 445 480,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:85 145 638,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 63 057 369,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 138 098 269,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 113 745 051,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

Punuar Nga : A.Lala/ A.Baja / P. Nikolli