Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Ortak/Aksioner:Ajten Goci
Rezultate gjithsej: 1

Mbi 1000000 Fitim 2015

SEGMENT ( ish "SEGMENT SHPK")

L21916035A
(Ne fushen e tregtise dhe te karakterit te pergjithshem: Import-eksport, tregtim me shumice dhe pakice te makinerive dhe pajisjeve qe perdoren per guroret dhe minierat, per fushen inxhinierike e mekanike, sonda )

Tiranë 5918650 ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni