Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Ortak/Aksioner:Alban Efthimi
Rezultate gjithsej: 5

AL - Selekt 19

L81805025J
(Aktivitet ne fushen e projektimeve, ndertimeve civile dhe industriale si dhe aktivitet ne fushen e hoteleri turizem, etj.)

Tiranë ALL

COMFORT DEVELOPMENT

L82212026N
(Projektimin, ndertimin, ristrukturimin dhe modernizimin e objekteve civile, industriale dhe te sherbimit. Realizimin dhe drejtimin e strukturave te tilla si hotel, bar,restorante vetesherbime,ofiçina,pjese )

Tiranë ALL

TEXAS DEVELOPMENT

L91317004K
(Ndërtim dhe investime në fushën e ndërtimit. Pjesëmarrje dhe investime në shoqëri me objekte aktiviteti në fushën e ndërtimit, agroturizëm, investime në energjitike, imobiliare, tregti me shumicë e)

Tiranë ALL

ECO POINT ALBANIA

L91325032J
(Prodhimi, përpunimi dhe tregtimi i materialeve djegëse të çdo lloji si edhe të drurit, aglomerateve si pellet, tallashe, borsi ulliri etj. Amballazhim i materialeve të ndryshme. Transport mallrash, produk)

Tiranë ALL

Zurich Investment Group

M11825004M
(Shoqeria ka per objekt te saj kryerjen dhe marrjen pjese ne te gjitha aktivitetet qe nje shoqeri me pergjegjesi te kufizuar mund te ushtroje ne baze te legjislacionit shqiptar, dhe ne veçanti lnvestime me p)

Tirane ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni