Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Ortak/Aksioner:Albi Mane
Rezultate gjithsej: 2

Mbi 1000000 Fitim 2015

S.A.S (Special Albania Security) (Ish ROGAT SECURITY GROUP, Ish I L I R I A )

K31526053M
(Sherbimi i ruajtjes dhe i sigurise fizike te objekteve publike e private ne pronesi ose ne perdorim te personave fizik e juridik qe ushtrojne veprimtarinene Republiken e Shqiperise; sigurimin dhe mbrojtjen e je)

Tiranë 6209600 ALL

QUICKBOOKS AND TAX SERVICES

L91321026O
(Shërbime konsulence mbi menaxhimin, financat dhe organizimin, aktivitete të prodhimit dhe të shërbimit. Aktivitete të ndërmjetësimit dhe ato tregtare. Shërbimet ofrohen në mënyrë direkte dhe indirekt)

Tiranë ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni