Skip to content

DION-AL (Ish "SHPRESA" SHPK)
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2021-02-05 14:36:57
JSON

NIPT: K67917301H
Administrator: Elizabeta Nika, Saimira Topalli
Objekti i Veprimtarisë: Sherbim gatimi dhe shperndarje ushqimi. Sherbim katering. Furnizim dhe tregtim produktesh ushqimore. Furre buke, pasticeri. Hoteleri, restorant. Sherbime publike si: Pastrim i siperfaqeve urbane dhe evadim i mbetjeve urbane. Pastrim ambjentesh te brendeshme dhe te jashtme, ne institucione publike dhe private. Sherbime nderhyrese higjeno sanitare si: Desnifektim. Desinsektim, Deratizim . Riciklim dhe trajtim i mbetjeve urbane ne qendrat e banuara . Asgjesim materialesh. Sherbim lavanderie. Gjelberim dhemirembajtje ne mjedise urbane. Punime ne siperfaqe te gjelberta. Vleresim i ndikimit dhe impaktit ne mjedis, auditim dhe ekspertize mjedisore, studim, projektim dhe zbatim te projekteve mjedisore. Ndertim dhe rikonstruksion. Mirembajtje objektesh ndertimore. Ndertim vendepozitimi per mbetje urbane. Prodhime materialesh inerte, guri, qeramike, element betoni, betonarme etj. Punime karpentieri, druri e metali. Punime restaurimi monumente kulture e vepra arkeologjike. Rehabilitim kanale kulluese, ujitese, ndertim rrjet ujesjellesi. Ndertime civile, rruge, ura, vepra arti, punime hidraulike, hidroteknike, topografike, elektrike, elektonike, sisteme kondicionimi, linja elektrike, nenstacione, impiante te prodhimit te energjise elektrike, sinjalistike rrugore, rrjete telekomunikacioni, instalim rrjeti urban, ashensore. Sisteme sigurie (sisteme kamerash, sisteme alarmi, sisteme aksesi, komunikim etj) dhe mirembajtja e tyre.
Emërtime të tjera Tregtare: DION-AL
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 03.04.2002
Rrethi: Tirane
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 186 960 000,00
Numri i pjesëve: 1 230
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 2
Femër/Mashkull: Femër
Mjete të ushtrimit të aktivitetit: 1) Tirane, AA 193 SO
2) Tirane, Farke, DAF 150, me Nr. identifikimi XLRAE55CE0L165388, me targa AA 192 MA
3) Tirane, Volkswagen Caddy me targe TR 4361 U
4) Tirane, AA 879 AJ
5) Tirane, AA 637 OK
6) Tirane, AA 824 GC
7) Vlore, AA 573 KK
8) Tirane, AA 846 NX
9) Tirane, Mjeti ATP KAMA me targe AA 015 CT
10) Tirane, AA 694 OM
11) Tirane, AA 740 JD
12) Tirane, Iveko Magirius me nr. identifikimi WJMA1VP0004254091, me targa AA 395 LY
13) Tirane, Automjet me targe AA 726 UT, tip CADDY me nr shasie WV1ZZZ9KZTR519752
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: II.1.A - Prodhim, përpunim, shpërndarje me shumicë e ushqimeve
III.1.A - Leje Mjedisi e tipit C
II.4 - Prodhimi dhe/ose tregtimi i farave dhe/ose fidanëve
II.8.B - Shërbime ndërhyrese higjeno-shëndetesore
XII.4 - Leje e thjeshtë mjedisore
III.2.A - Veprimtaritë e ekspertizës lidhur me ndikimin në mjedis
III.2.B - Veprimtaritë e tjera profesionale lidhur me ndikimin në mjedis
I.2.A - Shërbime ekspertize
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tirane, Bulevardi "Gjergj Fishta", kulla 2, kati 2

Adresa:
1) Vlore, Rruga dytesore Bestrove, Godina nr.16, Ish Reparti Ushtarak (5001)
2) Berat, Poshnje, Kati i Pare, Reparti Ushtarak Nr.1030 Poshnje
3) Durres, Lagjja nr.18, Rruga Aleksander Goga, kati I, Spitali Rajonal Durres
4) Tirane, Bulevardi "Gjergj Fishta", kulla 2, kati 2
5) Tirane, Bulevardi Gjergj Fishta, Kulla nr.2, kati 1
6) Tirane, Vaqarr, Reparti i Nderhyrjes se Shpejte.

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 05.02.2021
Akti i themelimit
Raport mbi zmadhimin e kapitalit 25.06.2007
Kontrate dhurimi kuotash 18.09.2019
Kontrate shitje aksionesh 14.04.2010
Vendimi per rritjen e kapitalit 10.11.2018
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2013
Pasqyrat financire 2014
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2015
Pasqyrat financiare 2016
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Shenimet shpjeguese te PF 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Shenimet shpjeguese te PF 2019
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019-2022
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 29 964 354,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 39 991 591,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 57 226 509,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 45 106 686,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 26 101 201,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 6 014 439,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 11 506 371,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 15 981 561,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:473 570 650,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:585 850 211,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:730 377 633,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:671 443 908,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:409 302 836,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 168 658 654,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 200 062 984,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 149 274 893,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019

Punuar Nga : A.Lala