Skip to content

DION-AL (Ish "SHPRESA" SHPK)
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2023-08-10 08:47:22
JSON

NIPT: K67917301H
Administrator: Elizabeta Nika
Objekti i Veprimtarisë: Ndertime civile, ekonomike, industriale, turistike, dhe rikonstruksione. Mirembajtje objektesh ndertimore. Ndertim vendepozitimi per mbetje urbane. Rehabilitim kanale kulluese, ujitese, mbrojtje lumore. Ndertim rrjet ujesjellesi. Punime karpentieri, druri e metali. Punime restaurimi monumente kulture e vepra arkeologjike.. Ndertime civile, rruge, ura, vepra arti, punime hidraulike, hidroteknike, topografike, elektrike, elektonike, sisteme kondicionimi, linja elektrike, nenstacione, impiante te prodhimit te energjise elektrike, sinjalistike rrugore, rrjete telekomunikacioni, instalim rrjeti urban, ashensore. Sisteme sigurie (sisteme kamerash, sisteme alarmi, sisteme aksesi, komunikim etj) dhe mirembajtja e tyre. Sherbim gatimi dhe shperndarje ushqimi. Sherbim katering. Furnizim dhe tregtim produktesh ushqimore. Sherbime publike si: Pastrim i siperfaqeve urbane dhe evadim i mbetjeve urbane. Pastrim ambjentesh te brendeshme dhe te jashtme, ne institucione publike dhe private. Sherbime nderhyrese higjeno sanitare si: Dezinifektim. Dezinsektim, Deratizim . Riciklim dhe trajtim i mbetjeve urbane ne qendrat e banuara . Asgjesim materialesh. Sherbim lavanderie. Gjelberim dhe mirembajtje ne mjedise urbane. Punime ne siperfaqe te gjelberta. Vleresim i ndikimit dhe impaktit ne mjedis, auditim dhe ekspertize mjedisore, studim, projektim dhe zbatim te projekteve mjedisore.
Emërtime të tjera Tregtare: DION-AL
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 03/04/2002
Rrethi: Tirane
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 186 960 000,00
Numri i pjesëve: 1 230
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Femër
Mjete të ushtrimit të aktivitetit: Tirane, AA 694 OM

Tirane, AA 740 JD

Tirane, AA 193 SO

Tirane, AA 879 AJ

Tirane, AA 637 OK

Tirane, AA 824 GC

Vlore, AA 573 KK

Tirane, Mjeti ATP KAMA me targe AA 015 CT

Tirane, Volkswagen Caddy me targe TR 4361 U

Tirane, Automjet me targe AA 726 UT, tip CADDY me nr shasie WV1ZZZ9KZTR519752
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: III.1.A - Leje Mjedisi e tipit C
I.2.A - Shërbime ekspertize
XII.4 - Leje e thjeshtë mjedisore
III.2.A - Veprimtaritë e ekspertizës lidhur me ndikimin në mjedis
II.4 - Prodhimi dhe/ose tregtimi i farave dhe/ose fidanëve
II.1.A - Prodhim, përpunim, shpërndarje me shumicë e ushqimeve
II.8.B - Shërbime ndërhyrese higjeno-shëndetesore
III.2.B - Veprimtaritë e tjera profesionale lidhur me ndikimin në mjedis
Çështje Ligjore: I. Me date 13.09.2021, me vendim te asamblese se ortakeve, emerohet drejtuesja teknike e shoqerise Ilda Konduri.

II. Me date 24.01.2022, me vendim te asamblese se ortakeve, largohet drejtuesja teknike e shoqerise Ilda Konduri.
Ndryshime
Shënime: Elizabeta Nika - Administrimin e shoqerise me kufizime per veprimet si: transaksione bankare, derdhje, arketim, kryerje pagesash, terheqje nga llogaria, hapje/mbyllje llogarie bankare, veprime per marrje kredie veprime per depozite dhe cdo veprim tjeter bankar prane te gjitha institucioneve bankare te Republikes se Shqiperise (private, publike). Veprimet e kufizuara si me siper do te kryhen vetem nga ortaku i shoqerise Z. Renaldo Joanidhi.
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tirane, Bulevardi "Gjergj Fishta", kulla 2, kati 2

Adresa:
1. Tirane, Vaqarr, Reparti i Nderhyrjes se Shpejte

2. Berat, Poshnje, Kati i Pare, Reparti Ushtarak Nr.1030

3. Lezhe, Rruga Luigj Gurakuqi, Materniteti Lezhe, Kati i I ( pare )

4. Durres, Lagjja nr.8, Rruga Aleksander Goga, kati I, Spitali Rajonal Durres

5. Vlore, Rruga dytesore Bestrove, Godina nr.16, Ish Reparti Ushtarak (5001)

6. Vau i Dejes, Bushat, Barbullush, Zona Kadastrale 1100, Pasuria Nr. 363/10/ND, kati i 1

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 05.02.2021
Akti i themelimit
Raport mbi zmadhimin e kapitalit 25.06.2007
Kontrate dhurimi kuotash 18.09.2019
Kontrate shitje aksionesh 14.04.2010
Vendimi per rritjen e kapitalit 10.11.2018
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 05.05.2023
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 17.05.2023
Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 10.08.2023
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2013
Pasqyrat financire 2014
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2015
Pasqyrat financiare 2016
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2021
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2022
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019- Në vijmësi
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2022: 103 816 370,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: 43 879 311,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 34 728 267,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 29 964 354,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 39 991 591,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 57 226 509,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 45 106 686,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 26 101 201,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 6 014 439,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 11 506 371,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 15 981 561,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2022:1 025 007 819,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2021:686 206 617,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:653 452 970,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:473 570 650,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:585 850 211,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:730 377 633,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:671 443 908,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:409 302 836,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 168 658 654,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 200 062 984,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 149 274 893,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

Punuar Nga : A.Lala/ A.Baja / P. Nikolli