Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Ortak/Aksioner:Alma Çira
Rezultate gjithsej: 2

Mbi 1000000 Fitim 2015

PLUS COMMUNICATION (ish "MOBILE 4 AL")

K91811014B
(Shoqëria ka për objekt dhënien, në çfarëdolloj forme, e shërbimeve të konsulencës dhe asistencës (qoftë edhe me natyrë administrative) ndaj të tretëve. Në veçanti, Shoqëria mund të ushtrojë)

Tirane 244714000 ALL

Baobei

M02302003N
(Tregti me pakice e me shumice artikuj te ndryshem, veshje, aksesore. Import, eksport te artikujve te ndryshem. Tregti e artikujve me pakice dhe me shumice online.)

Tiranë ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni