Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Ortak/Aksioner:Altin Premti
Rezultate gjithsej: 3

Mbi 1000000 Fitim 2015

"ATELIER 4"

K31812012H
(Projektime dhe studime urbanistike: projektime e ndërtime civile, industriale turistike, bujqësore: studime ambientale dhe Vlerësim të ndikimit në mjedis: projektime interierësh: Projektim Peizazhi e sist)

Tiranë 89170663 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

SEED CONSULTING

L41824014Q
(Realizimi i te gjitha fazave te pregatitjes se projektit duke filluar qe nga koncepti, fizibiliteti, projekt-ideja dhe projekti i zbatimit per te gjitha fushat e infrastruktures se transportit (rruge, ura, heku)

Tiranë 55265624 ALL

ECO POINT ALBANIA

L91325032J
(Prodhimi, përpunimi dhe tregtimi i materialeve djegëse të çdo lloji si edhe të drurit, aglomerateve si pellet, tallashe, borsi ulliri etj. Amballazhim i materialeve të ndryshme. Transport mallrash, produk)

Tiranë ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni