Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Ortak/Aksioner:Ana Hoxha
Rezultate gjithsej: 9

TEKSTILI BERAT

K72526001N
(Prodhim, tregtim tekstilesh pambuku, prodhim filli, batanie, etj)

Berat ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

PLUS COMMUNICATION (ish "MOBILE 4 AL")

K91811014B
(Shoqëria ka për objekt dhënien, në çfarëdolloj forme, e shërbimeve të konsulencës dhe asistencës (qoftë edhe me natyrë administrative) ndaj të tretëve. Në veçanti, Shoqëria mund të ushtrojë)

Tirane 244714000 ALL

"RADIO TELEVIZIONI SUPER SONIC"

L41407004E
(Aktivitetiti ne fushen e transmetimeve radio-televizive. Prodhimi, transmetimi dhe ritransmetimi i programeve dhe prodhimeve te ndryshme audio-vizuale.)

Tiranë -2665537 ALL

SM Consulting

L56409001B
(Konsulencë manaxheriale, financiare dhe ligjore.Shërbime Fiskale, Taksash dhe Kontabiliteti, Kontabël i Miratuar.Konsulencë në aktivitetet bankare.Analizë financiare dhe kontroll financiar.Përpilime P)

Shkoder ALL

O K S I - INTERNATIONAL

L81905009H
(Shoqeria ka per objekt kryerjen dhe marrjen pjese ne te gjitha aktivitetet qe nje shoqeri me pergjegjesi te kufizuar mund te ushtroje ne baze te legjislacionit shqiptar dhe ne veçanti: Ofrimin e sherbimeve )

Mallakastër ALL

MA-DA

M12012023A
(Atelier (rrobaqepsi) stilim, Realizim dhe reklamim i fustanave me qera dhe ne shitje, parukeri dhe estetike, shitjeblerje materialesh tekstile dhe aksesore rrobaqepsie, kurse profesionale)

Tirane ALL

RELAX RESORT 88

M16717207P
(Bar-Restorant. Hoteleri dhe sherbime hotelerie. Investitor ne fushen e ndertimit , tregti e artikujve te ndyshem ushqimore dhe industriale)

Vlore ALL

ALP Construction

M22004023H
(Punime ndertimi, punime hekuri)

Tiranë ALL

NIS

M37212002T
(Të ofrojë shërbime organizative, teknike dhe promocionale të ndërmarrjeve. Investime ne pasuri te luajtshme dhe te paluajtshme. Investime ne asete te prekshme dhe te paprekshme. Sherbime akomodimi. Sher)

Shkoder ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni