Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Ortak/Aksioner:Ana Nishku
Rezultate gjithsej: 2

ARABEL - STUDIO

L51812001S
(Projektim, Mbikëqyrje dhe kolaudim në fushën e ndërtimeve dhe vlerësim të pasurive të paluajtshme. Veprimtari ekspertize lidhur me ndikimin në mjedis dhe auditimin mjedisor. Blerja dhe shitja e automjet)

Peshkopi ALL

Be TECH

M21321019C
(Zhvillim, implementim dhe mirembajtje te sistemeve dhe programeve ne fushen e teknologjise se informacionit. Projektim, ndertim dhe mirembajtje ne fushen e telekomunikacionit si rrjete WAN/LAN, sisteme sigurie )

Tirane ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni