Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Ortak/Aksioner:Andi Canaj
Rezultate gjithsej: 2

GENERATE (Ish You2Be)

L61529028E
(Shoqeria ka per objekt te saj kryerjen e te gjitha aktiviteteve ge nje shogeri me pergjegjesi te kufizuar mund te ushtroje ne baze te legjislacionit shgiptar, brenda ose jashte territorit te Republikes se Shgip)

Tiranë ALL

ARTHEMISIA INTERNATIONAL

L62401008K
(Shoqëria ka për objekt studimin, realizimin, menaxhimin organizimin e eventeve kulturave, mostra pikturash, spektakle, ideim dhe projektim, publikime dhe komercializim librash, si dhe publikim të çdo lloji,)

Tiranë ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni