Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Ortak/Aksioner:Anduen Xhillari
Rezultate gjithsej: 2

Mbi 1000000 Fitim 2015

MILLENNIUM INTERNATIONAL

L41411035H
(Bare dhe restorante. Menaxhim te bareve, klube nate dhe restaorante. Shperndarjen e filmave dhe produkteve te tjera kinematografike, duke kryer specifikisht keto aktivitete: shfaqjen, shperndarjen dhe licensimi)

Tirane 1560513 ALL

'33''

L92304040M
(Të ushtrojë aktivitetin në fushën e tregtisë, bar kafe, restorant, klube nate, hoteleri turizmit si dhe çdo veprimtari tjetër ekonomike që do të konsiderohet e nevojshme dhe e dobishme për realizimin )

Tiranë ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni