Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Ortak/Aksioner:Aqif Konesha
Rezultate gjithsej: 2

2AF ALBANIA GROUP (ish "2AF COMPANI")

L32005501M
(Import eksport, tregti me shumice dhe pakice te materialeve hidraulike, elektrike, elektronike, pajisje hidrosanitare, etj. Prodhim materialesh ndertimi , pjese dhe makineri qe lidhen me to, etj Prodhim dhe shi)

Bulqize 782133 ALL

Office 1 Superstore Albania

M06802401V
(Import eksport pajisje kancelarie, zyre, etj dhe shitja e tyre neperrnjet platformave online, Shitje online. Sherbime telekomunikacioni, internet, GPS, pajisje kompjuterike të të gjitha llojeve, trainime. Imp)

Bulqize ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni