Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Ortak/Aksioner:Ardian Zykaj
Rezultate gjithsej: 4

KOLEGJI UNIVERSITAR PAVARËSIA VLORË (ish “VLORA UNIVERSITY”; ish "UNIVERSITETI PAVARESIA VLORE")

K96729202S
(Pregatitja e specialisteve te larte ne fushen e shkencave juridike,ekonomike,inxhinierike,farmaci,mjekesi e stomatologji, e specialiste te larte te çdo lloji, realizimi i kerkimeve, botimeve e studimeve ne )

Vlore 517003 ALL

PEAR 2019

L96828205S
(Agjensi imobiliare e specializuar në fushën e pronave të paluajtshme duke ofruar ndërmjetësim ne shitje, blerje, qira dhe vlerësim, këshillim finnaciar e ligjore ndaj kujtdo që i drejtohet për shërbi)

Vlorë ALL

SUMER DEPO 2019

L96828206D
(Prodhimi, tregtimi i materialeve të ndërtimit, inerte-gure, shërbime ndërtimore, import, eksport të materialeve të ndërtimit, punime dheu, sistemime, tarracime terrenesh, ndërtime civile, industrial, tu)

Vlorë ALL

CAPRI

M11518014V
(Bar- Kate. Restorant. Catering, tregti te sendeve ushqimore te cdo lloji, menaxhim dhe administrim i aktivieteteve qe lidhen me bar kafe e restorant, financim te ketij aktiviteti si dhe cdo mundesi tjeter bizne)

Tirane ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni