Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Ortak/Aksioner:Armand Brahaj
Rezultate gjithsej: 3

New Ventures

L91806048H
(Shërbime në Financial Tech dhe Turizëm.)

Tiranë ALL

Rubicon

M02129014T
(Objekti kryesor i veprimtarise se Shoqerise do te perfshije, por pa u kufizuar ne, emetimin e parase elektronike, kembimin valutor,ofrimin e sherbimit te pagesave, sherbimet keshilluese, ndermjetese dhe sherbim)

Tiranë ALL

SEVEN RENTALS

M12304029R
(Ofrime sherbimesh logjistike.)

Tirane ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni