Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Ortak/Aksioner:Arsid Rraboshta
Rezultate gjithsej: 4

VIGAN GROUP (ish "MIAIR")

L61426009D
(Shoqeria eshte e organizuar ne formen e nje shoqerie te sherbime ndaj klientit, sherbime ndihmese "help desk", Telemarketing, sherbime shitje nepermjet telefonit ne Republiken e Shqiperise dhe ne territoret )

Tiranë ALL

Vend Shqip

M21313024V
(Tregetimit me shumice dhe pakice, i kafes dhe nenprodukteve te kafese, cajit, kakaos, pijeve te ndryshme nepermjet makinetave, Shitja me pakice nepermjet shperndarjes, te kafese dhe nenprodukteve te saj, Tregti)

Tiranë ALL

ALBPACK

M26320009A
(Prodhim, montim, dhe tregti me shumice dhe pakice , te produkteve industrial. Prodhim e kontenitoreve per paketime kozmetike dhe perdorime te ndryshme. Import-eksport I lendeve te para per vete shoqerine si dhe)

Vau Deje ALL

Boga Mountain Villas

M27621701R
(Shoqeria ka si objekt kryerjen e te gjitha aktiviteteve qe nje kompani me pergjegjesi te kufizuar mund te kryeje ne perputhje me legjislacionin e Shqiperise, brenda dhe jashte territorit te Republikes se Shq)

Shkoder ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni