Skip to content

VIGAN GROUP (ish "MIAIR")
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2022-10-17 07:36:09
JSON

NIPT: L61426009D
Administrator: Fatjona Boshnjaku
Objekti i Veprimtarisë: Shoqeria eshte e organizuar ne formen e nje shoqerie te sherbime ndaj klientit, sherbime ndihmese "help desk", Telemarketing, sherbime shitje nepermjet telefonit ne Republiken e Shqiperise dhe ne territoret e tjera. Keshillime Organizative, analiza, planifikim, zhvillim dhe mirembajtja e sistemeve te informacionit, konsulences dhe sherbimeve te marketingut dhe komunikimit, edukimin dhe trajnimin e perdoruesve, prodhimin, mirembajtjen dhe tregtimin e software, prodhim, mirembajtje dhe tregtimin te web siteve, prodhimin. mirembajtjen dhe marketing App (aplikacione), dhenien jashte (outsourcing) te proceseve administrative (BPO), sherbime te pergjithshme dhe te tregtise ne Shqiperi dhe jashte vendit,pjesemarrja ne tenderat ne institucionet publike, Dhenia e konsulences dhe sherbimeve ndaj shoqerive, istitucioneve publike dhe private. Ne vecanti, konsulence ligjore, fiscale, ekonomike, financiare,burimet njerezore strategji industriale dhe ceshtje qe i bashklidhen (duke perfshire ristrukturimin dhe riorganizimin e shoqerive / nderrmarrjeve), organizimin e takimeve, konferencave dhe gjithcka eshte e nevojshme me qellim zhvillimin e ketyre sherbimeve te konsulences.Konsulence Ligjore,Konsulence Financiare,Konsulence Biznesi.Konsulence Karriere. Blerje - shitje, Import - Eksport i artikujve te ndryshem, industrial dhe te tjere. Kryerja e sherbimeve ne emer dhe ne favor te personave fizike, shoqerive, shoqatat apo organeve te tjera, publike ose private, kombetare ose te huaj, dhe te individeve permes perpunimit te te dhenave. Procesi i perzgjedhjes per rekrutimin e stafit dhe organizimin e kurseve te informacionit, edukimit dhe trajnimit.prodhimin/zhvillimin e software-ve,Pergatitja dhe mirembajtja e faqeve te internetit, ofrim domain-esh, sherbime web hosting, sherbimeve te telekomunikacionit, pergatitja dhe mirembajtja e rrjeteve sociale ne internet si dhe marketing online, mirembajtja dhe riparimi i kompjuterave dhe rrjeteve te komunikimit si dhe sherbime te tjera informatikeDixhitalizim i bizneseve, ndertim dhe mirembajtje sistemesh dixhitale te menaxhimit te organizatave dhe bizneseve, sherbime marketingu, sherbime dixhitale, shitje dhe blerje online.Sherbime marketingu dhe media, marredhenie me publikun, faqe interneti, reklama online dhe offline , logo, spote, organizim evente, printime, publikime, fushata mediatike sensibilizimi dhe cdo gje tjeter e lidhur me fushen e PR dhe marketing.Zhvillimi i burimeve njerezore, organizimi i trajnimeve dhe konsulence per menaxhimin te burimeve njerezore ,perfaqesim ne zyren e punes, Agjenci e Punesimit te Perkohshem; Leasing Stafi; Sherbime te ndermjetesimit ne tregun e punes dhe/ose te formimit profesional.shitje / blerje biletash avioni, trageti, autobusi dhe/apo te mjeteve te ndryshme te organizimit e formave te udhetimeve turistike, udhetime pune etj. Shitje / blerje te paketave turistike, evenimenteve zyrtare dhe jo-zyrtare, organizim konferencash, seminaresh. Udhetime Turistike me grupe te organizuara brenda dhe jashte vendit. Studim tregu, trajnime ne sektorin imobilare, konsulence shitblerje dhe qera, ndermjetesim shit blerje dhe qera. Real Estate. Aktivitet ndermjetesimi per pasurite e paluajtshme, agjensi immobiliare. Blerje , shitjen e produkteve kozmetike, Tregtim me shumice dhe pakice e import-eksport te artikujve kozmetike dhe estetike
Emërtime të tjera Tregtare: VIGAN GROUP
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 23/02/2016
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 1
Shoqëri e Kontrolluar nga ky Subjekt: I. CityStats (ish "NEW BRIDGE"), shoqëri me përgjegjësi te kufizuar e se drejtës shqiptare, me NIPT L81716023A me seli qendrore ne Tiranë, Njesia Bashkiake nr.5, rruga Medar Shtylla, kompleksi Kika, ndertesa nr.43, kati 2, nr.pasurie 8/386-N25, 8386-Nr 26 dhe administrator Veton Kurtsmajlaj. Ortak i vetem shoqeria VIGAN GROUP (ISH "MIAIR"). Sipas te dhenave te QKB deri me date 17.10.2022

II. Aladini Trade Partner, shoqëri me përgjegjësi te kufizuar e se drejtës shqiptare, me NIPT M02311002E me seli qendrore ne Tiranë, Njesia Bashkiake nr.5, Rruga Sami Frasheri, ,Zone Kadastrale nr.8270, sip.311 m2, nr pasurie 2/510+2, vol 41, faqe 206/207 dhe administrator Spiro Naçi. Ortaket te shoqerise jane shoqeria VIGAN GROUP (ISH "MIAIR") me 25% te kapitalit; shoqeria INVG me 2% te kapitalit; Gerti Boshnjaku me 5% te kapitalit; Ardit Mustali me 6,53% te kapitalit; Valer Pinderi me 21,45% te kapitalit; Gjergj Konomi me 1,3% te kapitalit dhe Spiro Naçi me 38,73% te kapitalit. Sipas te dhenave te QKB deri me date 17.10.2022

III. Giants SMI (ish "3A Project"; ish "3A Projects and Consulting"), shoqëri me përgjegjësi te kufizuar e se drejtës shqiptare, me NIPTL62029004O me seli qendrore ne Tiranë, Njësia Bashkiake nr. 5, Rruga Medar Shtylla, Kompleksi Kika 1, Ndërtesa nr.43, me nr.pasurie 88/386-N25, 8386- Nr26 dhe administrator Admir Mustali. Ortak i vetem shoqeria VIGAN GROUP (ISH "MIAIR"). Statusi i Shoqerise aktualisht Pezulluar. Sipas te dhenave te QKB deri me date 17.10.2022

IV. Nenna Group (ish "Bioofficina"; ish "L Officina"), shoqëri me përgjegjësi te kufizuar e se drejtës shqiptare, me NIPT M02108502N me seli qendrore ne Tiranë, Njesia Bashkiake Nr.5, Rruga Medar Shtylla, Kompleksi Kika 1, Ndertesa nr.43. Kati 2 dhe administratore Arjodita Rraboshta. Ortak i vetem shoqeria VIGAN GROUP (ISH "MIAIR"). Sipas te dhenave te QKB deri me date 17.10.2022

Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Femër
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: I. Me date 15.03.2018, me vendim te ortakut te vetem, u vendos : Pushim i Perkohshem i Aktivitetit. Statusi i Shoqerise kalon nga "Aktiv" ne "Pezulluar"

II. Me date 30.05.2019, me vendim te ortakut te vetem, u vendos : Aktivizim i Aktivitetit. Statusi i Shoqerise kalon nga "Pezulluar" ne "Aktiv"

Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Njesia Bashkiake Nr.5, Rruga Medar Shtylla, Kompleksi Kika 1, Ndertesa nr.43 me nr.pasurie 8/386-N25, 8386-Nr. 26

Adresa:
Tirane, Selite, Blloku i Vilave, RRuga Rexhep Jella, Kodi 1844106

Korçe, " Shetitore Fan Noli", me nr pasurie 1/16, ZK 8563, Vol 21

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 15.10.2022
Akt themelimi dhe Statuti i Shoqerise
Kontrate Shitje Kuotash date 26.08.2017
Kontrate Shitje (Tr.) Kuotash date 21.02.2018
Kontrate Shitje Kuotash date 01.10.2019
Dokumenta Financiare: Pasqyrat Financiare 2016
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 1 505 552,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 2 746 996,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: -1 485 287,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: -231 580,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: -711 046,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:17 332 658,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:6 110 823,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:6 065 255,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:36 854 861,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:23 260 710,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2016
2017
2018
2019
2020

Punuar Nga : A.Baja