Skip to content

SICRED
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2021-12-06 15:28:07
JSON

NIPT: K42201801Q
Administrator: Genc Koxhaj
Objekti i Veprimtarisë: Sigurimi i jetes ne perputhje me ligjin nr.52/2014, date 22/05/2014 "Per veprimtarine e Sigurimit dhe te Risigurimit", si dhe aktet e tjera ligjore dhe nenligjore, ne fushen e sigurimeve te jetes (konform klasave 19, te seksionit B aneksi I te nenit 6 te ligjit, si dhe klasat 1 dhe 2 seksionit A aneksi I, nenit 6 pika 4 e ligjit).
Emërtime të tjera Tregtare: SICRED
Forma ligjore: Shoqëri Aksionare SH.A
Viti i Themelimit: 06/10/2003
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 490 062 000,00
Numri i pjesëve: 490 062
Shoqëri e Kontrolluar nga ky Subjekt: S.P.E GJADER, nje shoqeri me pergjegjësi te kufizuar, e themeluar me date 16/09/2013 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT L32120012G, me adrese ne Tirane, Njësia Bashkiake nr.11, Rruga e Durrësit, ndodhur në zonën kadastrale nr.8310, numër pasurie 12/104, me administrator Eduart Gjinaj. VLLAZNIMI shpk zoteron 4% te kapitalit te kesaj shoqerie (Sipas te dhenave te QKB deri me date 23.11.2021)

CREDINS INVEST SH.A.-Shoqëri Administruese e Fondeve, nje shoqeri aksionare, e themeluar me date 31/10/2005 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT K52311009R, me adrese ne Tirane, Njesia Nr. 5, Rruga Nikolla Tupe Nr. 1, Kati 3, me administrator Estela Koçi. SICRED sha zoteron 12% te kapitalit te kesaj shoqerie (Sipas te dhenave te QKB deri me date 06.12.2021)

SICRED Assistance, nje shoqeri me pergjegjesi te kufizuar, e themeluar me date 29/06/2012 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT L21917030K, me adrese ne Tirane, Njesia Bashkiake Nr.5, Rruga Brigada e VIII, Vila Nr. 3/1, me administrator Vjosa Mujo. SICRED sha zoteron 100% te kapitalit te kesaj shoqerie (Sipas te dhenave te QKB deri me date 06.12.2021)

SiCRED Distribution, nje shoqeri me pergjegjesi te kufizuar, e themeluar me date 08/02/2021 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT M11422021V, me adrese ne Tirane, Rruga "Brigada e VIII, Vila 3/1, kati i trete, me administrator Onkita Kodra. SICRED sha zoteron 100% te kapitalit te kesaj shoqerie (Sipas te dhenave te QKB deri me date 06.12.2021)
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Anëtarë Bordi: Artan Xhori, Selman Lamaj, Arjana Santo, Egi Santo, Julinda Molla
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: Shoqeri sigurimi jete -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë Njesia Bashkiake Nr. 5, Rruga "BRIGADA e VIII-te", Vila Nr. 3/1.

Adresa:
Fier, JAKOV XOXA - LAGJA K.PEZES
Durres, Rruga Tregtare nr.3.
Korce, Rruga Kristaq Grabocka, zona kadastrale 8561, nr pasurie 2/391-N1, kati 1
Durres, Rruga Tregtare, Zona Kadastrale 8212, Nr Pasurie 24/528-N1+1-2, Kati 2-3
Shkoder, Lagjja Qemal Stafa, Bulevardi Zogu i Pare, pallati nr.1

Faqja Web:
www.sicred.com.al

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar date 06.12.2021
Akti i themelimit
Kontrate shitje aksionesh date 08.03.2005
Vendim i asamblese se aksionareve per zmadhimin e kapitalit date 30.06.2014
Vendimi i asamblese se aksionareve per rritjen e kapitalit date 27.06.2008
Vendimi i asamblese se aksionareve per rritjen e kapitalit date 03.06.2010
Vendimi i asamblese se aksionareve per zmadhimin e kapitalit date 14.11.2008
Vendimi i asamblese se ortakeve per rritjen e kapitalit date 06.03.2018
Vendimi i asamblese se aksionareve per shitjen e aksioneve date 29.03.2013
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2013
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2014
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2015
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2016
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyrat financiare 2019
Pasqyrat financiare 2020
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019-2022
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 4 712 594,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 37 175 229,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 12 954 295,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: -20 724 365,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: -63 718 217,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 27 696 326,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 8 428 387,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 5 321 060,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 5 578 243,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:236 505 123,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:270 521 021,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:256 638 501,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:323 016 195,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:256 615 113,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:314 213 342,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 248 486 857,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 215 128 324,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 192 490 391,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Punuar Nga : A.Lala