Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Ortak/Aksioner:Artur Kadareja
Rezultate gjithsej: 2

Mbi 1000000 Fitim 2015

BIOMETRIC ALBANIA

J61827062E
(Import - eksport, tregtim me shumicë-pakicë e mallrave, materialeve dhe pajisjeve elektromjekësore, barnave, artikujve të ndryshëm industriale, etj. Veprimtari dhe shërbime të tjera të lejuara nga ligji)

Tiranë 156287600 ALL

IAK INVEST

L91324001V
(Financimin, projektimin, ndertimin, venien ne pune, administrimin, mirembajtja e hidroicentralit. Prodhimi, furnizimi, transmetimi, shperndarja, eksportimi dhe shitja e energjise elektrike. Investim ne fushen e)

Tirane ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni