Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Ortak/Aksioner:Ashim Doma
Rezultate gjithsej: 2

Mbi 1000000 Fitim 2015

BANKA CREDINS

K31608801O
(Veprimtarite bankare dhe financiare. a)te gjitha format e kredidhenies, duke perfshire edhe kredine konsumatore e kredine hipotekore; b) faktoringun dhe financimin e transaksioneve tregtare; c) qirane financ)

Tiranë 140607000 ALL

KADI HOLDING

L91411031D
(Import-eksport, tregtim me shumicë e pakicë i materialeve të ndërtimit, ushqimore, blegtorale, industriale, konfeksione. Prodhimin, tregtimin dhe transportimin e materialeve inerte, si: rëra, zhavorre, gur)

Tiranë ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni